Mahlukattan Rablerine yükselen ancak duadır…

Yeryüzü Mirasçıları'nın dua üzerine çalışmasıdır.

Abdulmurid, August - 10 - 2010 tarihinde ekledi. | 0 Yorum

*Hem mâdem Celcelûtiye‘nin aslı vahiydir ve esrarlıdır ve gelecek zamana bakıyor; ve gaybî umûr-u istikbâliyeden haber veriyor; [ Mektubat / İşarat-ı Gaybiye Hakkında Bir Takriz ]

*Celcelûtiye vahiy olmak cihetiyle hakîki sahibi Hazret-i İmâm-ı Ali Radıyallâhü Anhın üstâdı olan Peygamber-i Zîşan Aleyhissalâtü Vesselâm… [ Mektubat / İşarat-ı Gaybiye Hakkında Bir Takriz ]

*Madem Celcelûtiye vahiyle Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâma nazil olmuş ve Allâmü’l-Guyûbun ilmiyle ifade-i mânâ eder. [ Şualar / Sekizinci Şua ]

*Malûm olsun ki, Celcelûtiye’nin esası ve ruhu olan

اَلْقَسَمُ الْجَامِعُ وَالدَّعْوَةُ الشَّرِيفَةُ وَاْلاِسْمُ اْلاَعْظَمُ

[manaları cami' (kapsamlı) , kıymetli bir dua ve ism-i a'zam]

İmam-ı Ali Radıyallahu Anhın en mühim ve en müdakkik üveysî bir şakirdi ve İslâmiyetin en meşhur ve parlak bir hücceti olan Hüccetü’l-İslâm İmam-ı Gazâlî (r.a.) diyor ki: “Onlar vahiyle Peygambere (aleyhissaletu vesselam.) nazil olduğu vakit, İmam-ı Ali’ye (radıyallahu anh) emretti, ‘Yaz’; o da yazdı, sonra nazmetti.

İmam-ı Gazâlî (r.a.) diyor:

اِنَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةَ الشَّرِيفَةَ وَالْوَفْقَ الْعَظِيمَ وَالْقَسَمَ الْجَامِعَ وَاْلاِسْمَ اْلاَعْظَمَ وَالسِّرَّ الْمَكْنُونَ الْمُعَظَّمَ بِلاَ شَكٍّ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الدُّنْيَا وَاْلاٰخِرَةِ

[Hiç şüphesiz bu kıymetli münacat ve muazzam dua ve geniş manalar ihtiva eden kasem ve ism-i a'zam ve bu büyük gizli sır , dünya ve ahiret hazinelerinden bir hazinedir. ]

İmam-ı Gazâlî, İmam-ı Nureddin’den ders alarak bu Celcelûtiye’nin hem Süryanî kelimelerini, hem kıymetini ve hâsiyetini şerh etmiş. [ Şualar / Sekizinci Şua ]

*Bunlar, doğrudan doğruya menba-ı vahy olan Zat-ı Pak-i Risaletin (aleyhissaletu vesselam) manevi ilham ve telkinatıdır. Celcelutiye ve Mesnevi-i Şerif ve Fütuhul-Gayb ve emsali asar hep bu nevidendir… [ Şualar / On Beşinci Şua ]